گالری تصاویر و عکس ها

عکس های گرفته شده و اختصاصی مطب و کلینیک دکتر زهره عشقی در شیراز در هنگام درمان و استفاده از روش های درمانی طب فیزیکی و توانبخشی

تمرینات طب فیزیکی کمر
طب سوزنی
طب سوزنی
تست نوار عصب و عضله
شاک ویو تراپی زانو
پخش ویدیو
لیزر درمانی
لیزر درمانی کمر
لیزر درمانی کمر
درمان آسیب تنیس البو
شاک ویو تراپی خار پاشنه